card
Other

Oxygen concentrator

Энэхүү аппарат нь хүнийг хүчил төрөгчөөр хангах ба хүчил төрөгчийн коктейлийг нэрж гаргана


Хүсэлт илгээх